logo
SUN Electric and Supply

Project

งานอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Prosurge

งานอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Prosurge

อ่านแล้ว 296 ครั้ง • 21 ธ.ค. 63

งานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้ายี่ห้อ Prosurge แก่ตัวแทนจำหน่าย ประจำภาคใต้ ณ บริษัท อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา