logo
SUN Electric and Supply

Project

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protector)

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protector)

อ่านแล้ว 349 ครั้ง • 23 พ.ย. 63

บริษัท ซัน อิเลกทริก แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับ ตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Prosurge ประจำภาคใต้ตอนล่าง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protector) ให้กับน้องๆ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่